Ældre høringssvar, foretræd mv.

Trøjborg Fællesråd udarbejde høringssvar til kommune og lokalplaner. Disse høringssvar samt foretræde for Teknisk udvalg, mails mm  lægges så vidt muligt løbende op på hjemmesiden så alle kan følge med i hvad der bliver arbejdet med. Fællesrådene i Århus er borgernes talerør til byråd og den kommunale forvaltning. Fællesrådet har høringsretten i plan og byggesager.

2022
Kommentar til område x186, Nørre Boulevard 5
Politik for bykvalitet og arktiektur
Høringsbidrag Helhedplan for Randersvej
Meningstilkendegivelse vedrørende borgerinddragelse
Høringsbidrag Helhedplan for Randersvej
Høringssvar Midtby vision
Lokalsamfundsbeskrivelse for Trøjborg
Brev til Steen Stavnsbo ang. gangbro
Høringssvar Willemoesgade 23
Et nyt Nørreport marts 2022

2021
Toiletter i Risskov 
Høringssvar tillæg nr. 101 til KP 2017
Brev til Teknisk udvalg. Helhedsplan for Randersvej møde 2021.12.08
Høringssvar Temaplan om et grønnere Aarhus med mere blåt
Høringssvar vedrørende almene boliger
Helhedsplan Randersvej mail Teknisk Udvalg
Handletanken for Lokalt Demokrati
Byggesag Peder Skrams Gade 39
Parkeringsredegørelse Trøjborg 2021
Trøjborgs unikke kvaliteter og muligheder
Høringssvar Indre Århus
Høringssvar Willemoesgade 15
Høringssvar Tordenskjoldsgade 18-Byggesag
Høringssvar Skovvejen 1- Byggesag
Høringssvar Rødkløvervej
Høringssvar Helhedsplan for Randersvej
Høringssvar Havnen – Tillæg til kommuneplan 2017
Henvendelse til Teknisk udvalg i forbindelse med energirenovering af vejbelysning

2020
Høringssvar Klimahandlingsplan
Høringssvar Trøjborgvej 80
Høringssvar Gårdrummet Tordenskjoldsgade 31A
Høringssvar Willemoesegade karreen
Høringssvar Nørre Boulevard Skole
Høringssvar Edouard Sunesons Gade 3

2019
En grønnere by med mere blåt – Høringssvar
Helhedsplan Trøjborg  – Mail til Rådmand
Trøjborgvej 80 – Høringssvar byggesag
Sammenhængende bymiljøer – Foretræde for Teknisk udvalg
Sammenhængende bymiljøer  – Talepapir
Tordenskjoldsgade 31 – Bidrag forundersøgelse
Trøjborgvej 80 – Høringssvar kommuneplan

Nyere høringssvar mm se her

Trøjborg beboerhus
fortætning på Trøjborg