Ældre høringssvar, foretræd mv.

Trøjborg Fællesråd udarbejde høringssvar til kommune og lokalplaner. Disse høringssvar samt foretræde for Teknisk udvalg, mails mm  lægges så vidt muligt løbende op på hjemmesiden så alle kan følge med i hvad der bliver arbejdet med. Fællesrådene i Århus er borgernes talerør til byråd og den kommunale forvaltning. Fællesrådet har høringsretten i plan og byggesager.

2020
Høringssvar Klimahandlingsplan
Høringssvar Trøjborgvej 80
Høringssvar Gårdrummet Tordenskjoldsgade 31A
Høringssvar Willemoesegade karreen
Høringssvar Nørre Boulevard Skole
Høringssvar Edouard Sunesons Gade 3

2019
En grønnere by med mere blåt – Høringssvar
Helhedsplan Trøjborg  – Mail til Rådmand
Trøjborgvej 80 – Høringssvar byggesag
Sammenhængende bymiljøer – Foretræde for Teknisk udvalg
Sammenhængende bymiljøer  – Talepapir
Tordenskjoldsgade 31 – Bidrag forundersøgelse
Trøjborgvej 80 – Høringssvar kommuneplan

Nyere høringssvar mm se her

Trøjborg beboerhus
fortætning på Trøjborg