Arbejdsgrupper i Trøjborg Fællesråd

Kom og hjælp os – vi gør Trøjborg grønner og mere blomsterrigt

Arbejdsgrupper i Trøjborg Fællesråd

Kom og hjælp os – vi samler affald på Trøjborg

Arbejdsgrupper i Trøjborg Fællesråd

Kom og være med i Kulturudvalget

Arbejdsgrupper i Trøjborg Fællesråd

Kom og hjælp os – vi gør Trøjborg grønnet og mere blomsterrigt

Arbejdsgrupper – Aktiv i fællesrådet

Arbejdet i Trøjborg Fællesråd foregår i stor udstrækning i arbejdsgrupper der kan være permanente eller midlertidige.
Hvis I er interesseret i at bidrage til arbejdet i grupperne, så kontakt endelig tovholderen.
Som medlem kan du også tage initiativ til at igangsætte en ny arbejdsgruppe.
I øjeblikket er der nedsat følgende arbejdsgrupper. Følg med i gruppernes arbejde og begivenheder på Facebook ´Trøjborg fællesråd´

Helhedsplangruppen – læse mere her

Gruppen har lavet en beskrivelse af lokalsamfundet Trøjborg som et bilag til Kommuneplan 2017.  Gruppen går i foråret 2022 i gang med at udarbejde bidrag til en helhedsplan for hele Trøjborg: Hvordan håndteres den øgede fortætning og manglen på åbne grønne områder? Hvordan kan en helhedsplan være en ramme om Trøjborgs udvikling?  Kontakt i bestyrelsen Niels Christian Sidenius, n.c.sidenius@outlook.dk.

Kulturudvalget – læse mere her

Gruppen formidler kulturelle arrangementer på Trøjborg, fx koncerter, gå- og cykelture, foredrag mm gennem Facebooksiden “Sammen om Trøjborg”. Vi arrangerer motionsløb med underholdning i Risskov i juni og arbejder på at etablere en grøn lommepark ved Skt. Johannes kirke/Kochs Skole. På langt sigt ønsker vi et samlende kulturhus og et aktivt musikmiljø på Trøjborg. 
Kontakt i bestyrelsen: Eva Just eva@justeva.dk

Et grønt Trøjborg og Dyrkningsfællesskabet Steen Billes Torv – læs mere her

Gruppen støtter grønne initiativer og fællesskaber. Vi arrangerer fælles arrangementer som forårsløglægning på Trøjborg. Vi har hjulpet Plukkehaven på Steen Billes Torv i gang med viden  og fondsansøgninger mm. Aktuelt projekt i 2022 er Køkkenhaven ved kirken – en lommepark for alle på Trøjborg, med stor køkkenhave og opholdsmuligheder i solen. 
Kontakt personer i bestyrelsen Julie Trier, julietrier14@gmail.com

Trafik, parkering og gadebelysning – læs mere her

Gruppen arbejder for at få trygge, indbydende og velfungerende gader og pladser på Trøjborg. I foråret 2022 starter processen Fredeliggørelse af Trøjborg i et samarbejde mellem Teknik og Miljø og Trøjborg Fællesråd. På borgermøder inviterer vi alle til at komme med forslag, der kan forbedre sikkerheden på gaderne, forholdene for cyklister og gående og sikre flere grønne områder
Kontakt i bestyrelsen: Eva Just eva@justeva.dk 

Idræts og motionsfaciliteter – læs mere her

Trøjborg mangler plads og gode faciliteter til idræt og fysisk aktivitet indendørs og udendørs. Det gælder både i forhold til uformelle aktiviteter og organiserede grupper og foreninger. Gruppen arbejder bredt for at udvikle rammerne for nye og igangværende aktiviteter
Kontakt i bestyrelsen: Synnøve Kerrn-Jespersenskj@live.dk