Arbejdsgrupper i Trøjborg Fællesråd

Kom og hjælp os – vi gør Trøjborg grønner og mere blomsterrigt

Kulturudvalget

Kom og være med

Dyrkningsfællesskabet

Kom og hjælp os – vi gør Steen Billes Torv spiseligt

Køkkenhaven ved kirken

Kom og hjælp os – vi gør Trøjborg spiseligt

Aktiv i fællesrådet

Arbejdet i Trøjborg Fællesråd foregår i stor udstrækning i arbejdsgrupper der kan være permanente eller midlertidige.
Hvis I er interesseret i at bidrage til arbejdet i grupperne, så kontakt endelig tovholderen.
Som medlem kan du også tage initiativ til at igangsætte en ny arbejdsgruppe.
I øjeblikket er der nedsat følgende arbejdsgrupper. Følg med i gruppernes arbejde og begivenheder på Facebook ´Trøjborg fællesråd´

Høringssvar mm – læse mere her

Trøjborg Fællesråd udarbejde høringssvar til kommune og lokalplaner. Fællesrådene i Århus er tænkt som borgernes talerør til byråd og den kommunale forvaltning. Fællesrådet har høringsretten i plan og byggesager.

Kontakt i bestyrelsen Niels Christian Sidenius, n.c.sidenius@outlook.dk.

Trøjborgs grønne hjørne – læse mere her

Fornyelse af pladsen ved Larsen-ledets Gade og Trøjborgvej. Med projektet håber Fællesrådet at kunne bidrage til en ny grøn plads på Trøjborg som med opholdsfaciliteter og en lille scene kan styrke det lokale fællesskab mellem beboere og institutioner, samt give plads til mere bynatur.”

Kontakt i bestyrelsen: Eva Just eva@justeva.dk

Kulturudvalget – læse mere her

Gruppen formidler kulturelle arrangementer på Trøjborg, fx koncerter, gå- og cykelture, foredrag mm gennem Facebooksiden “Sammen om Trøjborg”. Vi arrangerer motionsløb med underholdning i Risskov i juni og arbejder på at etablere en grøn lommepark ved Skt. Johannes kirke/Kochs Skole. På langt sigt ønsker vi et samlende kulturhus og et aktivt musikmiljø på Trøjborg.
Kontakt i bestyrelsen: Eva Just eva@justeva.dk

Et grønt Trøjborg og Dyrkningsfællesskabet Steen Billes Torv – læs mere her

Gruppen støtter grønne initiativer og fællesskaber. Vi arrangerer fælles arrangementer som forårsløglægning på Trøjborg. Vi har hjulpet Plukkehaven på Steen Billes Torv i gang med viden  og fondsansøgninger mm. Aktuelt projekt i 2022 er Køkkenhaven ved kirken – en lommepark for alle på Trøjborg, med stor køkkenhave og opholdsmuligheder i solen.
Kontakt personer i bestyrelsen Julie Trier, julietrier14@gmail.com

Trafik, parkering og gadebelysning – læs mere her

Gruppen arbejder for at få trygge, indbydende og velfungerende gader og pladser på Trøjborg. I foråret 2022 starter processen Fredeliggørelse af Trøjborg i et samarbejde mellem Teknik og Miljø og Trøjborg Fællesråd. På borgermøder inviterer vi alle til at komme med forslag, der kan forbedre sikkerheden på gaderne, forholdene for cyklister og gående og sikre flere grønne områder
Kontakt i bestyrelsen: Olav Bertelsen, olavb@cs.au.dk

Idræts og motionsfaciliteter – læs mere her

Trøjborg mangler plads og gode faciliteter til idræt og fysisk aktivitet indendørs og udendørs. Det gælder både i forhold til uformelle aktiviteter og organiserede grupper og foreninger. Gruppen arbejder bredt for at udvikle rammerne for nye og igangværende aktiviteter
Kontakt i bestyrelsen: Synnøve Kerrn-Jespersenskj@live.dk