Arbejdsgrupper i Trøjborg Fællesråd

Kom og hjælp os – vi gør Trøjborg grønner og mere blomsterrigt

Arbejdsgrupper i Trøjborg Fællesråd

Kom og hjælp os – vi samler affald på Trøjborg

Arbejdsgrupper i Trøjborg Fællesråd

Kom og være med i Kulturudvalget

Arbejdsgrupper i Trøjborg Fællesråd

Kom og hjælp os – vi gør Trøjborg grønnet og mere blomsterrigt

Arbejdsgrupper – Aktiv i fællesrådet

Arbejdet i Trøjborg Fællesråd foregår i stor udstrækning i arbejdsgrupper der kan være permanente eller midlertidige.
Hvis I er interesseret i at bidrage til arbejdet i grupperne, så kontakt endelig tovholderen.
Som medlem kan du også tage initiativ til at igangsætte en ny arbejdsgruppe.
I øjeblikket er der nedsat følgende arbejdsgrupper. Følg med i gruppernes arbejde og begivenheder på Facebook ´Trøjborg fællesråd´

Helhedsplangruppen – læse mere her

Trøjborgs udfordringer i dag vedrører især øget fortætning, trafik og parkering samt grønne områder. Det er Fællesrådets opfattelse, at udfordringerne ikke kan mødes med tilstrækkeligt hensyn til bydelen og dens beboere, hvis udviklingen sker på delområder defineret af investorers efterspørgsel på lokalplaner. Derfor arbejder vi for en helheds- og udviklingsplan for hele Trøjborg.
Kontakt i bestyrelsen: Niels Christian Sidenius,  n.c.sidenius@outlook.dk (formand)

Kulturudvalget – læse mere her

Gruppen arbejder på styrke fællesskaber på Trøjborg gennem fælles kulturelle aktiviteter som fx cafekoncerter, spisearrangementer, gå- og cykelture samt historiske vandreture på Trøjborg. Gruppen deltager i planlægning og afvikling af Trøjborg sommerfest.
Vi forsøger at koordinere kulturelle begivenheder på Trøjborg via facebook gruppen ” Sammen om Trøjborg” og arbejde på at der bliver flere faciliteter og aktiviteter på det kulturelle område. I udvalget sidder der beboer fra Trøjborg, repræsentanter fra Huset Trøjborg, Trøjborg beboerforening, Skt. Johannes kirkes menighedsråd og Århus Fremad. Kontakt os endelig hvis du har lyst til at deltage i gruppen.
Kontakt i bestyrelsen: Eva Just eva@justeva.dk

Et grønt Trøjborg og Dyrkningsfælleskabet – Steen Billes Torv – læs mere her

Gruppen arbejder for et grønnere Trøjborg. Vi opmuntre alle på Trøjborg til at engagere sig i bydelen og bidrag til at gøre den endnu grønnere og blomsterrig. Vi søger b.la.  puljer, og arranger begivenheder. Og støtter frivillige med viden og netværk når de ønsker at opstarte nye initiativer, fællesskaber der gør Trøjborg endnu mere blomsterrig og grøn. Vi har i foråret 2021 startet et dyrkningsfællesskab på Steen Billes Torv i samarbejde med naboer til pladsen. Vi bakker desuden op om det fantastisk arbejde frivillige gøre med at samle affald et par gange årligt. Kontakt os endelig hvis du har lyst til at deltage i gruppen, hjælpe til når vi laver fælles arrangementer. Eller blive en del af Dyrkningsfællesskabet Steen Billes Torv der udvikler og drifter Plukkehave.
Kontakt personer i bestyrelsen Julie Trier, julietrier14@gmail.com og jonasguldand@gmail.com

Trafik, parkering og gadebelysning

Gruppen arbejder med at få trygge, indbydende men velfungerende gader og pladser på Trøjborg, der skal være et endnu mere attraktivt sted at leve. Men med det stigende antal boliger og flere på tegnebrættet øges trafikken og behovet for p-pladser.  Derfor arbejder Trafik- og parkeringsgruppen på at finde løsninger på dette problem. Pt undersøges det hvorvidt skråparkeringer, ensrettede gader og underjordiske parkeringshuse kan være en del af løsning. Vi kan imidlertid altid bruge en hjælpende hånd og/eller gode ideer til løsningsforslag.
Kontakt i bestyrelsen: Eva Just eva@justeva.dk 

Idræts og motionsfaciliteter

Gruppen støtter initiativer der arbejder for at beboerne på Trøjborg får adgang til flere fleksible lokaler, steder, og faciliteter på Trøjborg eller i umiddelbar nærhed , både indendørs og udendørs.
Kontakt i bestyrelsen: Synnøve Kerrn-Jespersenskj@live.dk