shedtag skumring genbrug af gamle industribygninger

Lokalsamfundsbeskrivelse for Trøjborg

Trøjborg Fællesråd har siden fællesrådet blev genoprettet i 2019 arbejdet med en Lokalsamfundsbeskrivelse for Trøjborg og i April 2022 ligger en klar.

Lignende beskrivelser af de enkelte lokalsamfund udarbejdet af de respektive fællesråd i Aarhus ligger som bilag til Kommuneplan 2017.

Ud over at udfylde et ”tomrum” i forhold til Kommuneplan 2017 har der været to formål med dette arbejde.
– For det første at tegne et billede af Trøjborg i et historisk perspektiv for bedre at kunne forstå bydelen, som den fremstår i dag. Der er tale om en form for bydelens ”selvforståelse”,  der er med til at beskrive og forklare den værdi, som beboerne tillægger livet her.
– For det andet at indgå som en nødvendig baggrund for den helhedsplan for Trøjborg, som fællesrådet siden foråret 2019 – indtil videre forgæves – har forsøgt at formå Aarhus Kommune til at igangsætte arbejdet med. Et sådan arbejde vil involvere fællesrådet og beboere på Trøjborg, og dets retning må bygge på en fælles forståelse af bydelen.

Læs den her:

Lokalsamfundsbeskrivelse for Trøjborg

Kontakt i bestyrelsen: Niels Christian. Sidenius  n.c.sidenius@outlook.dk

Trøjborg beboerhus