Høringssvar, foretræde mv.

Trøjborg Fællesråd udarbejde høringssvar til kommune og lokalplaner. Disse høringssvar samt foretræde for Teknisk udvalg, mails mm  lægges så vidt muligt løbende op på hjemmesiden så alle kan følge med i hvad der bliver arbejdet med. Fællesrådene i Århus er borgernes talerør til byråd og den kommunale forvaltning. Fællesrådet har høringsretten i plan og byggesager.

2024
Broen teknisk udvalg 2024
Borgerinddragelse-Medborgerskabsforum-2024
Forsøgsordning 40 km/t 

2023
Klimakrise Henvendelse til rådmanden fra Midtbyforum
Gangbroen brev til Rådmanden 25.11.2023
Forslag til Planstrategi 2023
Høringssvar Tordenskjoldsgade 18
Aarhus kommunes affaldshåndtering
Indre Aarhus Ø Lokalplan 1181

 

Ældre høringssvar mm se link her

Trøjborg beboerhus
fortætning på Trøjborg