Høringssvar, foretræde mv.

Trøjborg Fællesråd udarbejde høringssvar til kommune og lokalplaner. Disse høringssvar samt foretræde for Teknisk udvalg, mails mm  lægges så vidt muligt løbende op på hjemmesiden så alle kan følge med i hvad der bliver arbejdet med. Fællesrådene i Århus er borgernes talerør til byråd og den kommunale forvaltning. Fællesrådet har høringsretten i plan og byggesager.

2023
Klimakrise Henvendelse til rådmanden fra Midtbyforum
Gangbroen brev til Rådmanden 25.11.2023
Forslag til Planstrategi 2023
Høringssvar Tordenskjoldsgade 18
Aarhus kommunes affaldshåndtering
Indre Aarhus Ø Lokalplan 1181

2022
Kommentar til område x186, Nørre Boulevard 5
Politik for bykvalitet og arktiektur
Høringsbidrag Helhedplan for Randersvej
Meningstilkendegivelse vedrørende borgerinddragelse
Høringsbidrag Helhedplan for Randersvej
Høringssvar Midtby vision
Lokalsamfundsbeskrivelse for Trøjborg
Brev til Steen Stavnsbo ang. gangbro
Høringssvar Willemoesgade 23
Et nyt Nørreport marts 2022

 

Ældre høringssvar mm se link her

Trøjborg beboerhus
fortætning på Trøjborg