Trøjborgs Grønne Hjørne

Trøjborg Fællesråd og Kochs Skole har hver især fået midler fra Nordea-fonden til projekterne Trøjborgs Grønne Hjørne og NaturTingSted.

Med støtten fra Nordea-fondens Her gror vi-pulje kan Trøjborg Fællesråd og Kochs Skole nu realisere deres fælles drømme om en grøn og fællesskabende plads og skolegård langs Trøjborgvej. Projekterne har været i støbeskeen siden 2020, hvor fællesrådet startede et samarbejde med Skt. Johannes Kirke, Kochs Skole og boligforeninger i nabolaget.

Eva Just der er primus motor på projektet ”Trøjborgs Grønne Hjørne” er meget begejstret over støtten.

”Med ’Trøjborgs Grønne Hjørne” håber Fællesrådet at kunne bidrage til skabe et ny grøn plads på Trøjborg som med opholdsfaciliteter og en lille scene kan styrke det lokale fællesskab mellem beboere og institutioner, samt give plads til mere bynatur.”

 Kochs Skoles NaturTingSted er en åben grøn skolegård hvor man blandt andet kan gå på opdagelse i en biodiversitets-labyrint. Med ”aktivitets-cafécontaineren” kan man skabe kreative ting af byens og naturens materialer og fra den grønne amfi-scene vil der være samtaler, drama og læring om bynaturen.

De to projekter er naboer og skal fungere som et samlet grønt opholdsareal for beboere på Trøjborg, skolebørnene, kirkens brugere og forbipasserende.

Der vil løbende blive informeret og afhold events på pladsen. Følg med på Facebook.

For mere information om projektet kontakt Eva Just eva@justeva.dk

 

Fælleskab bilfri søndag Århus Trøjborg fællesråd