Generalforsamling 2022

 7 marts 2022 kl. 19.30

Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53
8000 Aarhus C

Generalforsamlingen sker efter nedenstående standarddagsorden. I forlængelse af bestyrelsens beretning lægger vi op til en bredere diskussion af to væsentlige mødesteder på Trøjborg:

Tordenskjoldsgade og Steen Billes Torv –

Hvordan vurderes de to steder, og hvordan kan de blive endnu mere attraktive?

Dagsorden

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Godkendelse af regnskab og budget
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelse og suppleanter
  7. Valg af revisor og suppleant
  8. Eventuelt

Er du medlem og har forslag, du ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal de sende dem til bestyrelsen senest den 10. januar til (n.c.sidenius@outlook.dk). De vil så blive sendt til medlemmerne senest den 17.januar.

Fællesrådets bestyrelse stiller to ændringsforslag til vedtægterne:

Punkt 1 ændres områdeafgrænsningen til: ”Området er afgrænset af Nordre Ringgade, Nørrebrogade, Nørre Boulevard, Kirkegårdsvej, Trøjborgvej, Dr. Margrethes Vej og Marienlund” (efter aftale med Midtbyens Fællesråd).

Punkt 3 ændres formuleringen til: ”Enhver forening… kan optages som medlem…..” (tidligere hed det medlemsgruppe, men der skelnes ikke længere mellem individuelle medlemmer og foreninger som medlem, og der betales samme kontingent).

Fællesrådets vedtægter, høringssvar, referater mv. kan du læse her på hjemmeside.
Trøjborgs Fællesråds vedtægter

Bliv medlem
Hvis du ønsker at blive medlem kan du møde op på dagen og betal de 100 kr et års medlemskab koster. Obs. kun medlemmer har stemmeret til generalforsamlingen.

Læs Bestyrelsens beretning og få indblik i hvad der bliver arbejdet med i bestyrelsen og arbejdsgrupperne.
Link til Bestyrelsens beretning

Hvis du har tid og lyst til at være med til at fastholde og udvikle Trøjborgs kvaliteter, så er alle velkomne til at stille op til bestyrelsen, som medlem eller som suppleant.
Er du interesseret så mød op på Generalforsamlingen. Du er også  velkommen til at kontakte bestyrelsen hvis du har spørgsmål.
Kontaktoplysninger på bestyrelsesmedlemmerne finder du her: Bestyrelsesmedlemmer

Venlig hilsen og på gensyn,
Trøjborg Fællesråds bestyrelse.

Niels Chrsitian Sidenius Trøjborg Fællesråds formand 2020