Generalforsamling 2024

29 januar 2024 kl. 19.00 – 21.00

Folkehuset Trøjborg
Kirkegårdsvej 53
8000 Aarhus C

Generalforsamlingen falder i to dele: 

Første del: Rasmus Ejrnæs biolog fra Aarhus Universitet kommer og holder et oplæg  

”Fra global biodiversitetskrise til vild med vilje i midtbyens haver og grønne områder”  

Rasmus vil b.la fortælle om vordan man kan få et mere divers liv i haven/uderaelaerne til gavn for en selv og andre levende. Han vil desuden indroducere jer for et Biodiversitets score skema. Læs mere her.

Anden del: Den egentlige generalforsamling med følgende dagsorden: 

Dagsorden

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Godkendelse af regnskab og budget
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelse og suppleanter
  7. Valg af revisor og suppleant
  8. Eventuelt

Er du medlem af fællesrådet og har forslag, du ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal du sende dem til bestyrelsen senest den 15. januar til n.c.sidenius@outlook.dk. De vil så blive sendt til medlemmerne senest den 20. januar.

Fællesrådets vedtægter, høringssvar, referater mv. kan du læse her på hjemmeside.
Trøjborgs Fællesråds vedtægter

Bliv medlem
Hvis du ønsker at blive medlem kan du møde op på dagen og betal de 100 kr et års medlemskab koster. Eller tilmelde dig via hjemmesiden. Obs. kun medlemmer har stemmeret til generalforsamlingen.

Læs Bestyrelsens beretning og få indblik i hvad der bliver arbejdet med i bestyrelsen og arbejdsgrupperne.
Link til Bestyrelsens beretning

Hvis du har tid og lyst til at være med til at fastholde og udvikle Trøjborgs kvaliteter, så er alle medlemmer velkomne til at stille op til Trøjborg Fællesråds bestyrelse.
Er du interesseret så mød op på Generalforsamlingen. Du er også  velkommen til at kontakte os i bestyrelsen hvis du har spørgsmål.
Kontaktoplysninger på bestyrelsesmedlemmerne finder du her: Bestyrelsesmedlemmer

Venlig hilsen og på gensyn,
Trøjborg Fællesråds bestyrelse.

Et glad puplikum til Trøjborg Fællesråds nytårskur 2020
Et glad puplikum til Trøjborg Fællesråds nytårskur 2020
Trøjborg Fællesråds nytårskur hvor formand Niels Christian Sidenius holdt tale