Frivillige lægger blomsterløg på Steen Billes Torv efteråret 2020.

Gruppen – Et grønt Trøjborg

Fællesrådet arbejder for et grønnere Trøjborg, for selvom vi er omgivet af Universitetsparken, Risskov og Nordre kirkegård så er gader og pladser på Trøjborg ikke særlige grønne. Vi søger derfor at opmuntre og støtte alle på Trøjborg til at engagere sig i bydelen og bidrag til at gøre den endnu grønnere og blomsterrig. Fællesrådet skriver desuden høringssvar til kommuneplaner,  lokalplaner mm. og forsøger derigennem at påvirke udviklingen af Trøjborg og Aarhus i en grøn og bæredygtig retning. Har i ideer til steder der kan begrønnes, omdannes til små pladser mm så kontakt  julietrier14@gmail.com

Aktuelle projekter, fællesskaber og events

Den fælles løglægningsdag.  – læse mere her

I oktober hvert år lægger Fællesrådet forårsløg et sted på Trøjborg og alle er inviteret til at hjælpe os.

Dyrkningsfællesskabet Steen Billes Torv. – læse mere her

En fællesskab af frivillige der udvikler og drifter Plukkehaven på Steen Billes Torv. Der er altid brug for flere frivillige.
 

Køkkenhaven ved kirken. – læse mere her

Projektet er under udvikling i samarbejde med Kochs skole og Skt Johannes meninghedsråd.