Helhedsplangruppen

Trøjborgs udfordringer i dag vedrører især øget fortætning, trafik og parkering samt grønne områder. Det er fællesrådets opfattelse, at udfordringerne ikke kan mødes med tilstrækkeligt hensyn til bydelen og dens beboere, hvis udviklingen sker på delområder defineret af investorers efterspørgsel på lokalplaner. Derfor arbejder vi for en helheds- og udviklingsplan for hele Trøjborg. 

Kontakt i bestyrelsen: Niels Ch. Sidenius  n.c.sidenius@stofanet.dk

Høringssvar, foretræd mv.

Trøjborg Fællesråd udarbejde høringssvar til kommune og lokalplaner. Disse høringssvar samt foretræde for Teknisk udvalg, mails mm  lægges så vidt muligt løbende op på hjemmesiden så alle kan følge med i hvad der bliver arbejdet med. Fællesrådene i Århus er borgernes talerør til byråd og den kommunale forvaltning. Fællesrådet har høringsretten i plan og byggesager.

Læs alle Fællesrådets høringssvar mm her