Høringssvar, foretræd mv.

Trøjborg Fællesråd udarbejder høringssvar til kommune og lokalplaner. Disse høringssvar samt foretræde for Teknisk udvalg, mails mm. lægges så vidt muligt løbende op på hjemmesiden så alle kan følge med i hvad der bliver arbejdet med. Fællesrådene i Århus er borgernes talerør til byråd og den kommunale forvaltning. Fællesrådet har høringsretten i plan og byggesager.

Læs alle Fællesrådets høringssvar mm her

Helhedsplangruppen

Gruppen har lavet en beskrivelse af lokalsamfundet Trøjborg som et bilag til Kommuneplan 2017. Gruppen går i foråret 2022 i gang med at udarbejde bidrag til en helhedsplan for hele Trøjborg: Hvordan håndteres den øgede fortætning og manglen på åbne grønne områder? Hvordan kan en helhedsplan være en ramme om Trøjborgs udvikling?

Læs om – og Lokalsamfundsbeskrivelsen her:

Kontakt i bestyrelsen: Niels Ch. Sidenius  n.c.sidenius@stofanet.dk