Et grønt Trøjborg

Fællesrådet arbejder for et grønnere Trøjborg, for selvom vi er omgivet af Universitetsparken, Risskov og Nordre kirkegård så er gader og pladser på Trøjborg ikke særlige grønne. Vi søger derfor at opmuntre og støtte alle på Trøjborg til at engagere sig i bydelen og bidrag til at gøre den endnu grønnere og blomsterrig. Fællesrådet skriver desuden høringssvar til kommuneplaner,  lokalplaner mm. og forsøger derigennem at påvirke udviklingen af Trøjborg og Aarhus i en grøn og bæredygtig retning. Har i ideer til steder der kan begrønnes, omdannes til små pladser mm så kontakt  julietrier14@gmail.com

 

Fælles løglægningsdag

Trøjborg Fællesråd har en ambition om at få Trøjborg til at blomstre og summe af insektliv. Vi afholder derfor årligt en fælles løglægningsdag for alle på Trøjborg i oktober måned. I 2021 sponsoreret fællesrådet en bivenlige løgblandinger. Den er lagt i græsset mellem buskene langs Ivar Huitfeldts Gade på Steen Billes Torv. I 2020 gav Aarhus kommunes os 2000 krokusløg. De blev lagt langs med hegnet mod øst på Steen Billes Torv. Så hold øje med arealerne – de første løg titter op allerede i februar-marts.
Vi regner med at lægge flere løg i 2022 på Trøjborg – så hold øje med Trøjborg fællesråd Facebook-side, hvor vi annoncerer, når vi har brug for din hjælp.
Se ideen med projektet og hvor løgene er lagt på Steen Billes Torv.  Forårsløg på Steen Billes Torv
 

Køkkenhaven ved kirken

Kochs skole og Trøjborg Fællesråd har en drømme om at etableret en oase ved Larsen Ledets Gade / Peter Sabroes Gade. Haven skal være et hyggeligt sted at mødes, til f.eks en omgang rundbold, eller om dyrkningen af køkkenhaven. Det vilde præg arealet  har i dag skal bevares og udvikles for at øge oplevelse værdien og biodiversiteten. Nye elementer skal tilskynde naboer og forbipasserende til at slå sig ned og tage en pause. Der skal være siddemuligheder og en lille scene til små arrangementer. Køkkenhavedelen skal udfoldes i højbede. En forening af interesserede skal stå stå for driften. Ude over Kochs skole er de nærmeste naboerne til lommeparken Universitets byens nye kollegiums der åbner i 2022 og Sankt Johannes kirke. Vi samarbejder med menighedsrådet om regnvandsopsamling og kompost håndtering. For mere information om projektet kontakt. julietrier14@gmail.com

 

 

 

Frivillige lægger blomsterløg på Steen Billes Torv efteråret 2020.
Frivillige lægger blomsterløg på Steen Billes Torv efteråret 2020.
Frivillige lægger blomsterløg på steen Billes Torv på Trøjborg Aarhus