Et grønt Trøjborg

Fællesrådet arbejder for et grønnere Trøjborg, for selvom vi er omgivet af Universitetsparken, Risskov og Nordre kirkegård så er gader og pladser på Trøjborg ikke særlige grønne. Vi søger derfor at opmuntre og støtte alle på Trøjborg til at engagere sig i bydelen og bidrag til at gøre den endnu grønnere og blomsterrig. Fællesrådet skriver desuden høringssvar til kommuneplaner,  lokalplaner mm. og forsøger derigennem at påvirke udviklingen af Trøjborg og Aarhus i en grøn og bæredygtig retning. Har i ideer til steder der kan begrønnes, omdannes til små pladser mm så kontakt  julietrier14@gmail.com

Dyrkningsfællesskabet – Steen Billes Torv

Vi har i samarbjede med naboer til Steen Billes Torv etableret en fælles plukkehave på Torvet. Der er kommet højbede og plantet spiselige blomster og krydderurter, samt bærbuske i april 2021. Det er meningen at alle kan plukke af planterne. Haven bliver udviklet og passet af frivillige. Hvis du er interesseret i at blive en del af Dyrkningsfællesskabet Steen Billes Torv så kontakt tovholder Pernille Klitgård pernille.klitgaard@hotmail.com
Du kan også tilmelde dig  Dyrkningsfælleskabet FB gruppen.

Følgende har støtter projektet økonomisk: Corona ensomhedspuljen, NRGI-værdipulje, SMAG på Aarhus.  

 

Fælles løglægningsdag Steen Billes Torv.

Trøjborg Fællesråd har en ambition om at få Steen Billes Torv til at blomstre og summe af insektliv. Vi afholder derfor en fælles hyggelig løglægningsdag for alle på Trøjborg i oktober. I 2021 har vi selv sponsoreret en bivenlige løgblandinger, der vil blomstre fra februar til maj i lilla- gule nuancer. Den er lagt i græsset mellem buskene langs Ivar Huitfeldts Gade. I 2020 gav Aarhus kommunes os 2000 krokusløg de blev lagt af i græsset langs med hegnet mod øst. Så hold øje med arealerne – de første løg titter op i februar-marts.
Vi regner med at lægge flere løg i 2022 – måske andre steder på Trøjborg – så hold øje med Trøjborg fællesråd Facebook-side, hvor vi annoncerer, når vi har brug for din hjælp.
Se ideen med projektet og hvor løgene lægges på Steen Billes Torv.  Forårsløg på Steen Billes Torv

 

 

 

 

Frivillige lægger blomsterløg på Steen Billes Torv efteråret 2020.
Frivillige lægger blomsterløg på Steen Billes Torv efteråret 2020.
Frivillige lægger blomsterløg på steen Billes Torv på Trøjborg Aarhus