shedtag skumring genbrug af gamle industribygninger

Borgermøde – Helhedsplan Randersvej

5 maj 2022 kl 17-19
Katrinebjergskolens aula, Katrinebjergvej 60 i Aarhus N

Hvordan skal bydelene langs Randersvej udvikles?
Skal villaområder bevares i Aarhus N?!

OPS  Der er mange der gerne vil med til borgermødet i aften. Derfor bliver det live streamet til de af jer der ikke kan få billetter. Bruger understående link.

 

Fællesrådene på Christiansbjerg og Trøjborg inviterer sammen med Aarhus Kommune til orienteringsmøde i forbindelse med høringen om

“Helhedsplanen for Randersvej – strategisk helhedsplan for byudviklingen mellem Ringgaden og Ringvejen”.

Du får mulighed for at stille spørgsmål til helhedsplanen, og til fællesrådenes ønskede ændringer.

Program
Velkomst v. Niels Christian Sidenius – Trøjborg fællesråd
Indlæg fra Plan – Aarhus kommune
Runde med opklarende spørgsmål
Indlæg fra Christiansbjerg Fællesråd
Indlæg fra Trøjborg Fællesråd
Spørgsmål og dialog
Afrunding og opsamling på høringsfrist samt måden at indgive sit høringssvar.

Helhedsplanen er sendt i høring fra den 7. april til den 2. juni 2022.

Du kan i denne periode indgive høringssvar og orientere dig i materialet på Høringsportalen

Link til  Helhedsplan for Randersvej

Link til  Fællesrådens forslag til ændringer. 

Kontakt i bestyrelsen: Niels Christian. Sidenius  n.c.sidenius@outlook.dk